Nieuw boek: 'Keerpunt'

vastlopen in je baan, zoeken naar betekenis en identiteit

 

Wat als je baan je niet meer past, je niet meer op je plek bent?

Wat als je vastloopt in je werk, en niet meer weet hoe het verder moet?

Wat als je stopt met je baan, zonder te weten wat er daarna zal zijn?

Wat, als je niet meer weet wie je bent, wat je te bieden hebt en wat je echt gelukkig maakt?

 

Veel mensen stellen deze vragen, ook al hebben we het er misschien niet altijd over met elkaar. Het zijn dappere vragen, omdat het bekende, vertrouwde wordt bevraagd. We houden er niet van om onze zekerheden op te geven, zeker niet als het gaat om de financiële zekerheden die een baan biedt, welke verbonden zijn met bijvoorbeeld een woning, een gezin, een manier van leven. We houden er niet van om dingen los te laten, zonder te weten wat ervoor in de plaats zal komen. We houden er niet van om het niet te weten. 

En toch is dit een weg die veel mensen gaan. Talloze mensen zeggen hun baan op, al dan niet in overleg met hun werkgever. Zoiets doe je niet zomaar. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf, een proces van jaren. Je krijgt bijvoorbeeld een burn-out, hebt ethische bewaren tegen de gang van zaken binnen de organisatie, hebt problemen met je manager, of je loopt aan tegen rigide vanzelfsprekendheden of juist veranderingen binnen de organisatie. Er kunnen ook veranderingen zijn in de privésituatie, waardoor je normale werkdruk niet meer goed kunt hanteren. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg, een scheiding, ziekte of een jong gezin. Je redt het niet meer, de balans raakt verstoord, je begint vast te lopen. Vaak (maar niet altijd) is het een combinatie van factoren in de privésituatie en op het werk die leidt tot de beslissing om te stoppen met een baan.

Maar wat gebeurt er daarna? Net zoals er een heel proces vooraf gaat aan de beslissing om te stoppen, zo komt er ook een heel proces na. Een belangrijk kenmerk is: het gaat altijd anders dan je denkt. Er komt een zoektocht op gang, die draait om het zoeken naar betekenis en identiteit. Je staat niet zo stevig meer, als je net bent gestopt met je baan. Vaak is er, in de aanloop naar het stoppen toe, een lange periode geweest van onzekerheid, zelftwijfel, verlies van zelfvertrouwen. Je denkt misschien dat het aan jezelf ligt, want er zijn immers zoveel collega's die het wel redden. Ook kan blijken dat je de norm van de organisatie (en vaak ook de samenleving) tot je eigen norm hebt gemaakt, waardoor je te veel van jezelf vraagt of dingen nastreeft die niet bij je passen. Deze en andere zaken vormen de basis van vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat heb ik nodig, wat kan ik voor een ander betekenen? 

 

In dit boek ga ik op zoek naar de processen rondom het stoppen met een baan en daarna verder gaan, tot het punt waarop mensen een nieuwe baan hebben gevonden of zelf een eigen bedrijf hebben opgericht. Het is een boek over kwetsbaarheid, angst, boosheid en verdriet, maar ook over moed, kracht, creativiteit en vertrouwen. Voor dit boek mocht ik diverse professionals en (midden)managers interviewen, die mij in alle openheid vertelden over hun ervaringen in sectoren als middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, GGZ, GGD, bank- en verzekeringswezen, detailhandel, ICT, kerken, olie- en gastechniek, ministeries en de kunst & cultuursector. Ik neem ook mijn eigen ervaringen mee: in september 2018 ben ik, na bijna 9 jaar, gestopt met mijn baan als onderzoeker en docent aan een hogeschool.